Dutch Postgraduate School for Art History
English flagNederlands vlag
Nieuws
KNHG Debatreeks: Criteria van waarde in de geschiedbeoefening (3 ECTS - RMA en Promovendi) (DL: 1/4/2016)
Geplaatst op 22-03-2016

Wie bepaalt wat waarde is, wat waarde heeft, en welke criteria daarvoor gelden? Hoe schatten we een object, een brontekst en een erfgoedstuk op waarde? Opvallend genoeg houden historici zich met deze vragen niet of nauwelijks bezig. Terwijl deze vragen de kern raken van ieder debat over het ‘nut’ van de geschiedbeoefening.

 

Criteria van waarde bepalen discussies over het ‘nut’ van erfgoed en over het ‘nut’ van onderzoek op het terrein van cultuur, geschiedenis en archeologie, zowel op regionaal, nationaal als mondiaal niveau. Onderzoekers, beleidsmakers en investeerders kiezen, afhankelijk van de situatie, voor bepaalde invullingen en definities van ‘waarde’. Historici stellen deze definities niet ter discussie en spelen geen of slechts een passieve rol in de besluitvorming. Bovendien worden de expliciete keuzes die ten grondslag liggen aan criteria van waarde tevens beïnvloed door impliciete culturele, economische, en politieke factoren. Het is hoog tijd dat historici een meer actieve rol spelen. Tijdens deze debatreeks delen en bediscussiëren zij hun eigen ervaringen met constructie, selectie en toepassing van ‘criteria van waarde’. Zo kunnen we het debat openen over de vormgeving en toepassing van ‘criteria van waarde in de geschiedbeoefening’, nu en in de toekomst.

 

Het KNHG nodigt historici uit van alle leeftijden, met verschillende achtergronden en beroepspraktijken om over deze vragen te discussiëren. Deze discussie moet resulteren in richtlijnen voor criteria van waarde die historici kunnen gebruiken in hun uiteenlopende beroepspraktijken. Gekozen is voor drie deelthema’s: ‘bewaarplaatsen’, ‘erfgoed’ en ‘publieksgeschiedenis, geschiedcommunicatie en intermedialiteit'.

 

Data

1. Bewaarplaatsen als onuitputtelijke bronnen voor de toekomst

Vrijdag 22 april, 13:30 tot 17:00 uur, Rijksmuseum van Oudheden Leiden

2. Erfgoed als waardevol perspectief en politiek instrument

Donderdag 12 mei, 13:30 tot 17:00 uur, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Amersfoort

3. Publieksgeschiedenis, geschiedcommunicatie en intermedialiteit

Vrijdag 17 juni, 13:30 tot 17:00 uur, LUX Nijmegen

 

 Oproep

Heb je al een duidelijk standpunt over 'criteria van waarde' in een van de deelthema's? Kun je dit duidelijk maken aan een publiek binnen 2 minuten? Geef je dan op voor een elevator pitch tijdens onze debatreeks! Aanmelden per mail: t.riswick@let.ru.nl voor 1 april.

 

ECTS voor researchmaster studenten en promovendi

Researchmaster studenten en promovendi kunnen in aanmerking komen voor 3 ECTS vanuit de Graduate School of the Humanities van de Radboud Universiteit. De studielast bestaat uit deelname aan alle bijeenkomsten, het lezen van literatuur en het schrijven van een essay (1000-1500 woorden), en een kort verslag (500 woorden). De beste essays worden online gepubliceerd in een bundel via de Uitgeverij van Jonge Historici, en geplaats op www.historici.nl. Maximaal 25 personen kunnen zich aanmelden om voor ECTS in aanmerking te komen. De selectie gebeurt op basis van aanmelddatum. Aanmelden per mail: t.riswick@let.ru.nl voor 1 april.

 

Aanmelding en kosten

Aanmelden per mail: info@knhg.nl of per telefoon: +31 (0)70-3140363, minimaal een week voor de desbetreffende bijeenkomst. Toegangsprijs: €5 per bijeenkomst voor KNHG leden en studenten, €10 per bijeenkomst voor niet-leden en niet-studenten. Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekening NL25INGB0006934391 (BIC INGBNL2A), t.n.v. Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag.

 

Geeft u zich bij aanmelding op als lid van het KNHG voor 2016, dan gelden voor u ook nu al de ledenprijzen! De tarieven 2016 voor het KNHG-lidmaatschap vindt u op www.knhg.nl.

 

Inbedding en samenwerking

De debatreeks ‘Criteria van waarde’ is onderdeel van de actieve reflectie op de beroepsethiek van de historicus die het KNHG als beroepsorganisatie bevordert. Verantwoordelijk voor het programma van deze debatreeks zijn Tim Riswick (promovendus Radboud Universiteit Nijmegen) en Laurien Zurhake (promovenda Ludwig- Maximilians-Universität München). Het KNHG werkt daarbij samen met de volgende partners: Jonge Historici, Rijksmuseum van Oudheden, Radboud Universiteit en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Copyright © 2018 Onderzoekschool Kunstgeschiedenis | Site design de Spinnerij webdesign