Dutch Postgraduate School for Art History
English flagNederlands vlag
Agenda
NICAS Match day 2018: The Unanswered Question (Amsterdam)
Print this page
Date:
June 5, 2018

MATCH DAY 2018


The Unanswered Question


Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan de Match Day op dinsdag 5 juni 2018 in het Auditorium van het Rijksmuseum te Amsterdam, georganiseerd door het Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ (NICAS).


Het NICAS is een samenwerkingsorganisatie, gesticht door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Rijksmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft. De missie van het NICAS is om via onderzoek te komen tot een betere ontsluiting en begrip en een optimaal behoud van ons cultureel erfgoed. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat binnen het NICAS kunsthistorici, restauratoren en exacte wetenschappers zij-aan-zij werken om zo vragen en problemen van alle mogelijk kanten te belichten. Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen: www.nicas-research.nl.


De naam ‘Netherlands’ in de naam is niet voor niets: hoewel een groot deel van de activiteiten zich tot nu toe concentreert in Amsterdam, is het NICAS in het leven geroepen voor het hele erfgoedveld in Nederland. De kennis die het onderzoek oplevert is pas echt waardevol als deze terugvloeit naar het veld en bijdraagt aan meer kennis en een nog beter beheer van collecties. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de basis, maar nu kunnen en willen we graag het hele Nederlandse veld meer betrekken bij wat we doen.
Elk jaar organiseert het NICAS een zogenaamde ‘Match Day’. Deze dag is bedoeld om onderzoekers met elkaar in contact te brengen en zo nieuwe samenwerkingen te stimuleren. Deze editie van de Match Day heeft als thema ‘The unanswered question’. Het doel van de dag is om kunsthistorici, conservatoren, restauratoren of collectiebeheerders met onopgeloste problemen of vragen, bijvoorbeeld in de collectie, te koppelen aan onderzoekers vanuit de geesteswetenschappen én de exacte wetenschappen om samen te zoeken naar oplossingen en antwoorden.


We denken vooral aan vragen of problemen waarbij kennis over materialen en technieken een rol kan spelen; het type object of materiaal maakt in principe niet uit. We willen iedereen die denkt zo’n vraag of probleem te hebben, oproepen om deze te pitchen tijdens de Match Day. De pitches zijn in het Engels, en zullen 5 minuten lang zijn. Het is dus zaak de kwestie kort en bondig te schetsen. Het is niet de bedoeling om uitgewerkte projectvoorstellen te presenteren waarvan de vraagstelling en methode al vaststaat. Het gaat om open vragen, waarbij de toehoorders in de zaal kunnen denken over mogelijke antwoorden, en zo een nieuwe samenwerking, een ‘match’, kan ontstaan.


Naast de hierboven genoemde pitches, zullen er vier keynote speakers uitgenodigd worden, die een presentatie zullen geven met voorbeelden waarop de exacte wetenschap het kunsthistorisch onderzoek en het beheer en behoud van cultureel erfgoed kan stimuleren. Ook zal er op inschrijving gelegenheid zijn om het Ateliergebouw te bezoeken en kennis te maken met de faciliteiten die deze plek te bieden heeft.
Er zijn twee mogelijkheden: u kunt zich opgeven als reguliere deelnemer, of als deelnemer met pitch. Het is dan de bedoeling de pitch direct mee te sturen bij registratie op de website. U kunt zich opgeven voor deze dag via: http://www.nicas-research.nl/shared-content/events/events/2018/6/match-day-2018.html.

 

Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen. We hopen u op 5 juni te mogen verwelkomen!

Copyright © 2019 Onderzoekschool Kunstgeschiedenis | Site design de Spinnerij webdesign